قیمت مدل ها و انواع راهبند اتوماتیک پارکینگ برقی :

راهبند و گیتهای  اتوماتیک دارای مدلها وتفاوتهای مختلفی میباشدکه ازجمله آنها موتور هیدرولیکی ویا الکتروموتور میباشد.

قدرت و قیمت راهبند هیدرولیک بالاتر از راهبند برقی می باشد،

تفاوت دیگر در اندازه بوم یا همان بازواست که معمولا 4متری،5متری و 6 متری می باشند.

فرمان دادن به راهبند وگیت اتوماتیک پارکینگ باریموت کنترل،کلیدتحریک دستی ،آنتن بردبلند،لوپ دیتکتور،کارتخوان اکسس کنترل و…میباشد.

درهنگاه نصب راهبند حتما ازچشمی ایمنی استفاده کنید تااز بروز خسارت به خودرو و راهبند جلوگیری شود.

همچنین می توانید ازچراغ فلاشر و بومهای Led داربرای هشدار استفاده نمایید.